logos

etusivuuusi

Etusivu

  • Sähköasennukset
  • Sähkösuunnitelmat
  • Sähkökuntotutkimukset  ja-arvionnit
  • Maakaapelien tutkaus
  • Sähkön enrgia- ja laatumittaukset
  • Lämpökamerakuvaukset
  • Sähkötyö valvonnat

 

 

Tarkastukset:

Teemme varmennus-ja määräaikaistarkastuksia asuinrakennuksien sekä luokkien 1 ja 2 sekä 3b ja 3c sähkölaitteistossa, jotka toimivat enintään 1kv vaihtojännitteellä tai enintään 1,5kv tasajännitteellä.

 

Varmennustarkastus:

Sähköturvallisuuden varmistamiseksi on luokitellulle sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastuksen lisäksi yleensä tehtävä ns. kolmannen osapuolen varmennustarkastus. 

KTMp 517/1996 2§ edellyttää. varmennustarkastuksen suorittamista kaikissa kohteissa,  jonka liittymä ylittää 35 A, tähän  eivät kuulu kiinteistöt kuten vapaa-ajan asunnot, omakotitalot ja kahden huoneiston asuinrakennukset. Myös luokittelemattomille laitteistoille ja asuinkiinteistöille suositellaan varmennustarkastuksen tekemistä.

 

Määräaikaistarkastus:

Käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määrävälein ns. määräaikaistarkastus, kun kyseessä on luokiteltu sähkölaitteisto. Myös luokittelemattomille laitteistoille ja asuinkiinteistöille suositellaan määräaikaistarkastuksen tekemistä. Määräaikaistarkastuksesta huolehtimisvelvollisuus on sähkölaitteiston haltijalla.   

Käytössä olevalle sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus seuraavasti:  

- Luokan 1 sähkölaitteistoille asuinrakennuksia lukuun ottamatta 15 vuoden välein.  Mikäli kuitenkin asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 A, on näiden tilojen sähkölaitteistoille tehtävä määräaikaistarkastus 15 vuoden välein. 

- Luokan 2 sähkölaitteistolle 10 vuoden välein 

- Luokan 3 sähkölaitteistolle 5 vuoden välein.

 Maatilojen lakisääteiset määräaikaistarkastukset:

Suoritamme maatilojen  sähkölaittesitojen lakisääteisiä määräaikaistakastuksia

Luokat

1a sähkölaitteisto asuinrakennuksessa jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa 

1b muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3 

1d sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoitusta

2b lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla, jossa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä 

2c sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja

2d sähkölaitteistoa, jonka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehot, on yli 1 600 kilovolttiampeeria 

3a sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmistus, käsittely tai varastointi taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa 

3b lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa taikka sellaisella yksityisellä lääkäriasemalla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä 

3c verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa 

Luokkien1, 2 ja 3b sekä 3c kohteet tarkastaa ainoastaan valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu laitos.     3a luokan kohteet tarkastaa ainoastaan valtuutettu laitos

 Kaapelien tutkaus

Suoritamme maakaapeleiden ja lämmityskaapeleiden paikannusnäyttö, vikojen ja oikosulkujen  etsintä.

Kuntotutkimukset ja -arvioinnit

Sähkölaitteistolle suositellaan tehtäväksi määrävälein kunnossapitotarkastuksia. Vapaaehtoinen kunnossapitotarkastus ei kuitenkaan korvaa lakisääteisiä varmennus - tai määräaikaistarkastuksia. Kunnossapitotarkastuksia suositellaan tehtäväksi mm. asunnon oston tai myynnin yhteydessä, sähkölaitteiston asianmukaisen kunnon ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi

 

Muut sähkölaitteistotarkastukset:

HUOLTOASEMAT,SEURAKUNNAT MAADOITUSELEKTRODIN RESISTANSSI MITTAUKSIA!

Kipinöimättömällä menetelmällä! Pihtimenetelmällä!

Useimmat huoltoasemat,kirkot,teollisuudessa missä palavia aineita,kaasuvarikot.Maadoitus elektrodin mittaukset on ajan saatossa jätetty tekemättä! nyt ne voidaan mitata nopeasti ja turvallisesti Pihtimenetelmällä! 

TEEMME MITTAUKSIA! SOITA JA TILAA MITTAUS! TARKASTETAAN MAADOITUKSEN KOKONAISVALTAINEN KUNTO KIINTEISTÖSSÄSI!

Konedirektiivin mukaiset mittaukset SFS 60204-1 mukaan/koneiden sähkölaitteistot

Vanhojen koneiden sähkölaitteistojen risikiarvioinnit.  Niihin mahdollisesti ajan myötä tulleiden sähköturvallisuutta heikentävien vaarojen tarkastukset. (koneet ennen v.1995 valmistetut) ns. vanhat koneet. Koneiden turvallistamis ohjeistus.

Sähkötyö valvonta:

Sähköistysprojektin tekninen ja taloudellinen läpivieminen edellyttää rakennuttajalta usein ulkopuolista asiantuntijaa työn valvojaksi. Kun sähköalan ammattilainen valvoo projektia, varmistutaan myös suunnittelutavoitteiden, toiminnallisuuden, käytettävyyden ja turvallisuuden toteutumisesta.

Yhteystiedot

Puhelin 0400 377 900

Petäjistöntie 8

37600 Valkeakoski

posti (at) sahkotare.com