logos

etusivuuusi

Käyttö, kunnossapito ja muutokset

Sähkölaitteisto kuten muutkaan rakennuksen osat ei itsestään pysy kunnossa ja turvallisena.  Sähkölaitteiston kuntoa on tarkkailtava ja puutteet poistettava. Muille kuin asuinrakennuksille on teetettävä määräaikaistarkastuksia. Sähköturvallisuussäädösten laitteistoluokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille (suuret laitteistot + eräät erikoistilat) on laadittava ennakolta kunnossapito-ohjelma.

Olemme Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL) jäsen, joka edesauttaa meitä pysymään kehityksen mukana ja seuraamaan muuttuvia säädöksiä sekä asetuksia: ST-kortisto, sähköpätevyyden ylläpitokansio ym.

Käytössämme on vaatimusten mukaiset ohjelmat ja kortistot, mittarit sekä atk-ohjelmistot, jotka mahdollistavat sähköpiirustusten ja muiden asiapaperien käsittelyn, vastaanottamisen ja lähettämisen sähköisessä muodossa.

Yhteystiedot

Puhelin 0400 377 900

Petäjistöntie 8

37600 Valkeakoski

posti (at) sahkotare.com